საუნჯე


5135-importirebuli-minisa-da-pastis-xelovnuri-mZivebi-brilidan-Zv_w_-VI-IV-ss1.jpg
272 views
brilis.jpg
222 views
brilis_culi2~0.jpg
182 viewsფოტოს წყარო: http://iberiana.wordpress.com/iberiana/racha/
brilis_culi~0.jpg
149 viewsფოტოს წყარო: http://iberiana.wordpress.com/iberiana/racha/
brili_mdzivebi.jpg
233 views
brili_mdzivebi_2jpg.jpg
228 views
Copy_of_Copy_of_gobejishvili-gebi_006.jpg
205 viewsბრილის გათხრების მიხედვით ჩანს, რომ II ათასეულის შუახანების სამარხებში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია კაჟის იარაღს, ხოლო I ათასეულის დასაწყისისათვის უკვე ჩნდება ე.წ. "ალისებრი მოვვანილობის" სატევარი და აღმოსავლურ-ქართული ცულის მსგავსი საკიდები (სურ.4);
Copy_of_gobejishvili-gebi_004.jpg
145 viewsზოგი მაღარო უბრალო მცირე მღვიმეს წარმოადგენს, ხოლო ზოგი საკმაოდ რთულია და მათი გეგმა ზოგადად საბერველს მოგვაგონებს. ამგვარი მაღაროს შესასვლელის წინ მოგრძო ფარდულის მსგავსი მოედანია, რომელიც კარისაკენ თანდათან ვიწროვდება და გადადის 1,5-3 მ სიფართისა და დაახლოებით 8 მ სიგრძის ყელში. ეს უკანასრელი უერთდება 3-5 მ სიგრძე - სიფართის მქონე მღვიმეს, რომელსაც ზოგჯერ გვერდითი დერეფნებიც აქვს. მაღაროს იატაკი დახრილია 10-25 გრადუსით, მადნის ძარღვის დაქანების კვალობაზე. ჭერის ჩამონგრევის თავიდან აცილების მიზნით შიგ დატოვებულია კლდის ბუნებრივი სვეტები. ზოგჯგრ ასეთი სვეტების როლს ასრულებს მონგრეული ფუჭი ქანის ნატეხებისაგან ამოყვანილი მშრალი წყობა
Copy_of_gobejishvili-gebi_006.jpg
155 viewsეჭვი არაა, რომ, კოლხები და მათი მონათესავე ტომები მოსახლეობდნენ ზემოხსენებული კულტურის გავრცელების რაიონებში მანამდეც, სანამ მათ სახელს ბერძენი მწერლები ჩაწერდნენ. ეს წერილობითი წყაროები მხოლოდ იმ დროს მიგვითითებს, როდესაც ბერძნული კოლონიზაცია შავი ზღვის კოლხურ სანაპიროს მოედო და არა იმ დროს, როდესაც კოლხები აქ დასახლდნენ. ჩვენი წერილის ძირითად ნაწილში აღძრული საკითხისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სამაროვანის ქვედა ფენაში აღმოჩენილ ძეგლებს. სამარხთა ინვენტარში შედის კაჟის ხელშუბისპირები, სპილენძისა და ბრინჯაოს მასრიანი შუბისპირები, სატევრის პირები, ლამაზი, ყუამილიანი ცულები, სხვადასხვანაირი სამკაული და თილისმები (სურ.3).
Copy_of_gobejishvili-rajashi_brinjaos_carmoeba_28129.jpg
140 viewsგ.გობეჯიშვილი, თ.მუჯირი, გ.ინანიშვილი, ბ.მაისურაძე - მთიანი რაჭის უძველესი ბრინჯაოს წარმობის ისტორიისათვის.
სპილენძის მადნის ნამუშებისა და წარმოების ნარჩენების ქიმიურ-ტექნოლოგიურმა კვლევამ დაადასტურა საწარმოო ხაზების უწყვეტობა მადნის მოპოვებიდან პირველადი დნობის პროცესის ჩათვლით. დიდი რაოდენობით წიდის გადანაღვენთების აღმოჩენა მაჩვენებელია ამ რეგიონის ბრინჯაოს წარმოების ფართო მასშტაბებისა. საბადოთა გეოქიმიური შესწავლისა და წარმოების ნარჩენების ქიმიური ანალიზის მონაცემები კარგად უბამს მხარს რაჭის არქეოლოგიური ბრინჯაოს ცნობილ ქიმიურ-ტექნოლოგიური კვლევის შედეგებს, რაც უტყუარი საბუთია მათი ადგილობრივი წარმომავლობისა (ცხრილი 1). ამასთან ერთად იქმნება საფუძველი მთიანი რაჭის ანტიმონის ნედლეულისა და მზა ნაწარმის ექსპორტის რეალურად წარმოდგენისათვის.
gobejishvili-tab-10.jpg
133 viewsტაბულა №10
gobejishvili-tab-12.jpg
125 viewsტაბულა №12
96 files on 8 page(s) 1